grafika_projekt_start

Aktualne projekty

Województwo pomorskie:

Tytuł projektu: Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorski Projekt zakończony

1. Cel projektu: nabycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, w tym kwalifikacji z j. angielskiego i kwalifikacji komputerowych przez 264 osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) pracujące w MSP w branży kreatywnej w województwie pomorskim.

2. Działania:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników zainteresowanych szkoleniami z kwalifikacji komputerowych, zarządzania projektami oraz marketingu internetowego.
 • Kursy i egzaminy podnoszące kwalifikacje z języka angielskiego.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje z zarządzania projektami według metodyki AgilePM oraz SCRUM wraz z certyfikacją.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe ECDL wraz z certyfikacją.
 • Szkolenia Digital Marketing Institute wraz z certyfikacją

3. Grupa docelowa – pracownicy sektora kreatywnego w województwie pomorskim

4. Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. – marzec 2020 r.

5. Wartość projektu: 1 014 651,12 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 862 453,45 zł

Więcej: http://kreatywne.pomorskie.pl 

Województwo dolnośląskie:

Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego! Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie IX 2017 – III 2019 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 48 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (44 matkom i 4 ojcom) z obszarów Dolnego Śląsk, które są objęte mechanizmem ZIT WrOF

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

3. Grupa docelowa – 48 osób (44 kobiety i 4 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednej z gmin: Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Oborniki Śląskie, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Żórawina, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia lub gmina Wisznia Mała.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: najprawdopodobniej od 1 września 2017 r. – 31 marca 2019 r.

5. Wartość projektu: 1 010 206,80 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 858 675,78 zł

————————————————————
Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim! Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie VI 2018 – XII 2019 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 28 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (26 matkom i 2 ojcom) z podregionu wałbrzyskiego.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez nianię
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

3. Grupa docelowa – 28 osób (26 kobiet i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, m. Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

5. Wartość projektu: 1 032 900,15 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 877 864,52 zł

————————————————————
Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław! Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie VI 2018 – XII 2019 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 32 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (30 matkom i 2 ojcom) z podregionów: wrocławskiego i m. Wrocław.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub nianię
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

3. Grupa docelowa – 32 osoby (30 kobiet i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

5. Wartość projektu: 1 012 704,55 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 860 798,86 zł

————————————————————
Tytuł projektu: Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim! Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie I 2019 – VI 2020 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 26 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (24 matkom i 2 ojcom) z podregionu wałbrzyskiego.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub nianię
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

3. Grupa docelowa – 26 osób (24 kobiety i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, m. Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 styczeń 2019 r. – 30 czerwiec 2020 r.

5. Wartość projektu: 1 033 307,05 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 878 310,99 zł

Więcej: http://www.rodzicwpracy.pl

————————————————————
Tytuł projektu: Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław! Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie I 2019 – VI 2020 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 26 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (24 matkom i 2 ojcom) z podregionów: wrocławskiego i m. Wrocław.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub nianię
 • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

3. Grupa docelowa – 26 osób (24 kobiet i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 styczeń 2019 r. – 30 czerwiec 2020 r.

5. Wartość projektu: 1 033 307,05 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 878 310,99 zł

Więcej: http://www.rodzicwpracy.pl

————————————————————
Tytuł projektu: Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim! (edycja 2) Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie IV 2020 – IX 2021 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 27 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (25 matkom i 2 ojcom) z podregionu wałbrzyskiego.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez nianię.

3. Grupa docelowa – 27 osób (25 kobiet i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, m. Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 kwiecień 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r.

5. Wartość projektu: 1 027 481,42 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 873 359,20 zł

Więcej wkrótce na stronie: http://www.rodzicwpracy.pl

————————————————————
Tytuł projektu: Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (edycja 2) Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie IV 2020 – IX 2021 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 27 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (25 matkom i 2 ojcom) z podregionów: wrocławskiego i m. Wrocław.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez nianię

3. Grupa docelowa – 27 osób (25 kobiet i 2 mężczyzn), które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze jednego z powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Nie wykonywanie pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.: a) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub b) pozostawanie bez zatrudnienia (dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3).

4. Harmonogram realizacji: 1 kwiecień 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r.

5. Wartość projektu: 1 027 481,42 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 873 359,20 zł

Więcej wkrótce na stronie: http://www.rodzicwpracy.pl

Województwo opolskie:

Mama w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie opolskim Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie IV 2021 – IX 2022 – powrotu na rynek pracy 40 kobiet opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 z województwa opolskiego.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku przez maksymalnie 12 miesięcy

3. Grupa docelowa – 40 kobiet, które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze województwa opolskiego.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub powróciły już do pracy po takim urlopie.

4. Harmonogram realizacji: 1 kwiecień 2021 r. – 30 wrzesień 2022 r.

5. Wartość projektu: 491 250,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 442 125,00 zł.

Więcej wkrótce na stronie: http://www.rodzicwpracy.pl

————————————————————
Mama w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie opolskim (edycja 2) Projekt zakończony

1. Cel projektu: umożliwienie – w okresie IV 2021 – IX 2022 – powrotu na rynek pracy 40 kobiet opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 z województwa opolskiego.

2. Działania:

 • Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku przez maksymalnie 12 miesięcy

3. Grupa docelowa – 40 kobiet, które muszą spełniać następujące kryteria:

 • Zamieszkiwanie na obszarze województwa opolskiego.
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez opiekunów dzieci należy rozumieć rodziców / opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • Przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (osoby te powracają na rynek pracy), lub powróciły już do pracy po takim urlopie.

4. Harmonogram realizacji: 1 kwiecień 2021 r. – 30 wrzesień 2022 r.

5. Wartość projektu: 491 250,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 442 125,00 zł.

————————————————————

Tytuł projektu: Krok do przodu! Projekt zakończony

1. Cel projektu: podjęcie zatrudnienia przez 12 osób powyżej 29 roku życia spośród 14 objętych wsparciem zawodowo-edukacyjnym (8 kobiet, 6 mężczyzn), które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy i zamieszkiwały na terenie powiatów: brzeskiego i nyskiego.

2. Działania:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia i kursy
 • Staże zawodowe

3. Grupa docelowa – 14 osób (8 kobiet i 6 mężczyzn) pozostających bez pracy z terenu powiatów: brzeskiego i nyskiego.

4. Harmonogram realizacji: najprawdopodobniej od 1 sierpnia 2017 r. do października 2018 r.

5. Wartość projektu: 451 650,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 383 902,50 zł