Projekt: KREATYWNE POMORSKIE

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu:

Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej
w województwie pomorskim

logo_kreatywne_pomorskie

nr RPPM.05.05.00-22-0155/16-00

Intrast Dariusz Burawski ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim realizowanego w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłaszamy nabór zgłoszeń na kursy i szkolenia:

kre_pom_oferta

 

Harmonogram najbliższych szkoleń:

Kursy języka angielskiego – planowany początek: październik 2017 r.aktualny nabór
Szkolenia z umiejętności komputerowych – planowany początek: październik 2017 r. – aktualny nabór

 

Zarządzanie projektami: AgilePM Foundation – I edycja: 7, 8, 14 października 2017 r. – nabór zakończony
Zarządzanie projektami: AgilePM Foundation – II edycja: 3, 4, 17 marca 2018 r. – aktualny nabór
Zarządzanie projektami: Professional Scrum Master – I edycja: 21-22 października 2017 r. – nabór zakończony 
Zarządzanie projektami: Professional Scrum Master – II edycja: 10-11 marca 2018 r.  – aktualny nabór
Zarządzanie projektami: Professional Scrum Product Owner: 25-26 listopada 2017 r. – aktualny nabór

 

Do projektu zapraszamy osoby, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w szkoleniu bądź kursie.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  1. Zatrudnienie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) w przedsiębiorstwie mającym siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego, i działającym w tzw. branży kreatywnej (przede wszystkim: marketing i reklama, wydawnictwa, multimedia, fotografia, architektura, artyści, organizacja pozarządowe).
  2. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają:
  • osoby powyżej 50 lat
  • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy na wybrany kurs lub szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy – język angielski
Formularz zgłoszeniowy – umiejętności komputerowe
Formularz zgłoszeniowy – zarządzanie projektami AgilePM / Scrum

Składanie Formularzy zgłoszeniowych:

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć lub przesłać na adres:
Biuro projektu „Kreatywne pomorskie”
Alchemia, budynek Aurum – V piętro
Aleja Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk

Miejsca organizacji kursów / szkoleń:

Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Tczew.
Jeśli jesteś z innej miejscowości, prosimy o kontakt.

 

Więcej informacji:
E-mail: szkolenia@kreatywne.pomorskie.pl
Tel.: 519 577 972

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określają zamieszczone poniżej Regulaminy.

Regulamin szkoleń z zarządzania projektami AgilePM® i Scrum
Regulamin kursów języka angielskiego
Regulamin szkoleń z umiejętności komputerowych (cyfrowych)

 

Listy rankingowe

AgilePM

Lista_rankingowa_I_edycja_AgilePM_F (7-14.10, Gdańsk)

Lista_rezerwowa_I_edycja__AgilePM_F (7-14.10, Gdańsk)

Scrum

Lista_rankingowa_uczestnikow_I_edycja_SCRUM_Master (21-22.10, Gdańsk)

Lista_rezerwowa_uczestnikow_I_edycja_SCRUM_Master (21-22.10, Gdańsk)

 

Strona projektu www.kreatywne.pomorskie.pl zostanie uruchomiona w październiku.