zespół

O nas

Działamy od 2008 r. Wtedy na bazie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego założyłem przedsiębiorstwo, aby komercjalizować wiedzę zdobytą na studiach. Od prawie 10 lat przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • zarządzanie informacją,
  • wspieranie procesów tworzenia i realizacji projektów badawczych oraz szkoleniowych,
  • wspieranie działań proinnowacyjnych i kreatywnych,
  • działalność agencji zatrudnienia.

Od 2017 r. działalność skupia się na dwóch obszarach:

  1. Realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
  2. Programie rozwijania kompetencji zespołu i usług w zakresie projektowania graficznego, wzornictwa przemysłowego oraz usług ICT skierowanych do sektora przemysłu czasu wolnego.

Dariusz Burawski