wenecja

O przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo typu spin out, założone zostało w 2008 r. przez Dariusza Burawskiego w celu komercjalizacji wiedzy nabytej w okresie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • zarządzanie informacją,
  • wspieranie procesów tworzenia i realizacji projektów badawczych oraz szkoleniowych,
  • wspieranie działań proinnowacyjnych i kreatywnych,
  • działalność agencji zatrudnienia.