Zamówienia

16.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 3/05.05.00-22-155/16/INTRAST – korekta

Zapytanie ofertowe zostało skorygowane w następującym zakresie: 1) po stronie zamawiającego jest zapewnienie sali również na egzamin (a nie tylko na szkolenie), 2) uczestnicy zdają egzamin trzeciego dnia po szkoleniu.

Termin przesyłania ofert bez zmian: 17.09.2019.

Zapytanie ofertowe v2
13.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 3/05.05.00-22-155/16/INTRAST

W związku z realizacją projektu „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim” ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, Intrast Dariusz Burawski oraz H-consulting Wojciech Hołowacz przeprowadzają postępowanie oparte na zasadzie rozeznania rynku mające na celu wybór instytucji, która zrealizuje szkolenie AgilePM Foundation wraz z egzaminami.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał_2_do_Oswiadczenie_brak_powiazan

 

20.03.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/05.05.00-22-155/16/INTRAST

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektowi „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim” ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, Intrast Dariusz Burawski przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie rozeznania rynku mające na celu wybór instytucji, która przeprowadzi oficjalne egzaminy Digital Marketing Institute.

Zapytanie-ofertowe-DMI-egzamin

Załącznik_1_do_nr 205.05.00-22-15516INTRAST

Załącznik_2_do_nr 205.05.00-22-15516INTRAST

30.06.2017

Informacja o wyniku postępowania – wybór Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/05.05.00-22-155/16/INTRAST

Najwyżej oceniona została oferta:

PositivePro Sp. z o.o.

 

30.06.2017

Informacja o wyniku postępowania – wybór Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/05.05.00-22-155/16

Najwyżej oceniona została oferta:

PositivePro Sp. z o.o.

 

30.06.2017

Informacja o wyniku postępowania – wybór Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/05.05.00-22-155/16

Najwyżej oceniona została oferta:

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 

21.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/05.05.00-22-155/16/INTRAST

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektowi „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim” ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, Intrast Dariusz Burawski przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór instytucji, które przeprowadzą oficjalne egzaminy Agile Project Management Foundation i/lub Practitioner.

Zapytanie-ofertowe_nr_105.05.00-22-15516INTRAST

Załącznik_1_do_nr 105.05.00-22-15516INTRAST

Załącznik_2_do_nr 105.05.00-22-15516INTRAST

Zapytania ofertowe Partnera:

21.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/05.05.00-22-155/16

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektowi „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim” ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, H-consulting Wojciech Hołowacz jako partner w ww. projekcie przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór trenera/ów (instytucji) do przeprowadzenia akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami według metodyki Agile Project Management.

Zapytanie-ofertowe-NR 105.05.00-22-15516

Załącznik_1_do_nr_105.05.00-22-15516

Załącznik_2_do_nr_105.05.00-22-15516

 

21.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/05.05.00-22-155/16

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektowi „Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim” ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, H-consulting Wojciech Hołowacz jako partner w ww. projekcie przeprowadza postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór trenera/ów (instytucji) do przeprowadzenia akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami według metodyki Scrum.

Zapytanie-ofertowe_nr_205.05.00-22-15516

Załącznik_1_do_nr_205.05.00-22-15516

Załącznik_2_do_nr_205.05.00-22-15516